Původní myšlenka

Nápad

Stejně jako tomu bylo u turnaje Opálecký šach, také Opáleckou dámu vymyslel Otakar Muchka společně s Pavlem Rouskem v roce 2006. Od myšlenky byl jen krůček k realizaci. Stačilo pečlivě nastudovat pravidla dámy a přesně stanovit pravidla turnaje, aby se předešlo různým sporům.

Realizace

Turnaje v šachu i dámě se od počátku doplňovaly a tvořily jednotný celek. Zatímco se šachový turnaj koná na podzim, turnaj v dámě připadá na počátek jara. Když tedy v listopadu 2006 skončil první ročník Opáleckého šachu, mohly rovnou začít přípravy na Opáleckou dámu. Ta se poprvé uskutečnila v sobotu 10. března 2007, čímž započala dlouholetá tradice opáleckých turnajů v dámě.

Poslání

I my preferujeme účast před vítězstvím, proto věříme, že se všichni hráči na opálecký turnaj rádi vracejí. Za to vděčíme nejen pořadateli, ale také sponzorům. Díky za jejich podporu.