Pravidla dámy

Dáma je starobilou strategickou deskovou hrou. Zde jsou k dispozici základní pravidla dámy. Plný text pravidel dámy vč. jejich stručné verze můžete nastudovat na webu České federace dámy. Pravidla turnaje Opálecká DÁMA jsou uveřejněna na stránce pravidla turnaje.

Šachovnice

Dáma se hraje na tmavých polích šachovnic různých rozměrů, Opálecká DÁMA využívá šachovnici o rozměru 8 × 8 polí. Počet kamenů se v různých verzích dámy liší, Opálecká DÁMA se hraje s osmi kameny postavených ve dvou řadách dle následujícího diagramu.

Šachovnice je orientována tak, aby měl každý hráč tmavé rohové pole po své levé ruce.

Počáteční postavení

Základní tahy

První tah provádí hráč s bílými kameny, oba hráči pak provádí tahy střídavě.

KámenKameny se pohybují po tmavých polích diagonálně o jedno pole vpřed. Podmínkou je, že v cestě nestojí jiný kámen.

DámaDáma se pohybuje po tmavých polích diagonálně o libovolný počet polí vpřed či vzad. Podmínkou opět je, že v cestě nestojí jiný kámen.

Speciální tahy

Braní soupeřových figur (kamenů i dam) probíhá přeskočením figury diagonálním směrem na následující neobsazené pole. Braní figur je povinné. V turnaji Opálecká DÁMA je neprovedení této povinnosti potrestáno odejmutím kamene, který zapomněl skákat. Toto odejmutí musí být provedeno bezprostředně po soupeřově tahu a samo o sobě není považováno za tah.

Braní několika figur najednou je považováno za jeden tah. Tento dvojskok (trojskok apod.) musí být tedy proveden celý.

Při existenci několika možností braní soupeřových figur existuje pravidlo, že dáma má přednost, což znamená, že se musí zvolit braní soupeřových figur dámou. V rámci turnaje Opálecká DÁMA je opominutí tohoto pravidla trestáno odebráním dámy, která měla brát soupeřovy figury a neučinila tak. Toto odebrání dámy není považováno za tah.

Kámen, který dojde na poslední řadu šachovnice, se přemění v dámu stejné barvy.

Provedení tahu

Dotkne-li se hráč úmyslně některé ze svých figur, musí s ní táhnout. Provede-li hráč tah a figuru pustí z ruky, je tah považovaný za provedený a nelze jej již měnit.

Ukončení partie

Partii vyhrává hráč, jehož soupeř nemá žádné figury, nebo hráč, jehož soupeř se vzdal. Partie končí remízou, mají-li oba hráči jednu dámu, opakuje-li se na šachovnici 3× stejná pozice, nebo pokud se na remíze oba hráči dohodli. Obecná pravidla dámy považují situaci, kdy je hráč na tahu, ale nemá žádnou možnost táhnout, za prohru tohoto hráče, Opálecká DÁMA hodnotí tuto situaci jako remízu.

Gratulujeme, právě jste se naučili základní pravidla dámy.