Sponzoři

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kteří podpořili minulé ročníky Opálecké dámy. Jsou zde tedy uvedeni organizátoři, sponzoři, fotografové, novináři a další podporovatelé našeho turnaje.

Organizují a s organizací pomohli

Ceny do předchozích ročníků věnovali

Zázemí poskytli

Na materiální zabezpečení přispěl

Publicitu a mediální podporu zajistili

Fotografovali

Se zprovozněním webu pomohl

Všem jmenovaným srdečně děkuje hlavní pořadatel Pavel Rousek.